In de Masterclass eHealth strategie wordt gewerkt volgens vaste werkvormen: met plenaire inleidingen, uitwerking en toepassing van theoretische concepten, inbreng eigen organisatie, presentaties door subgroepen en discussie met inleiders. Experts en docenten nemen een specifiek thema voor hun rekening. De programma coördinatoren zorgen voor de samenhang en afstemming. Naast 20 dagdelen contactonderwijs biedt de Masterclass een online e-learning omgeving die cursisten tijd en plaats onafhankelijk ondersteunt in het leerproces.

Via de online e-learning worden ook verplichte assessments afgenomen en vindt communicatie met mede-cursisten en docenten plaats. Alle relevante literatuur wordt cursisten aangereikt via de besloten e-learning omgeving.