A HealthPatch

Voor meer informatie over het programma, de docenten en het aanmelden, verwijzen wij u graag door naar de website van de masterclass.

Blok 1

eHealth wordt vaak vanuit een technologisch perspectief behandeld. Het eerste cursusblok gaat in op de samenhang tussen digitale technologie en andere relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Vanzelfsprekend komen alle technologische ontwikkelingen en de huidige stand van zaken daarbij aan de orde. Maar er is tegelijk veel aandacht voor de samenhang met bekostiging en verdienmodellen, toegankelijkheid, universele trends bij zorgconsumenten, transparantie en de rol van gevoelige persoonsgegevens. Aan het einde van dit blok heeft de cursist een goed beeld van de state-of-the-art op technologisch gebied en de relatie van technologie met andere externe trends en ontwikkelingen.

In dit eerste programma onderdeel is er in ieder geval aandacht voor:

   • Zelfmeting en zelfdiagnose
   • Big data, deep learning, crowdsourcing medische data, predictive medicine
   • Cloud, public en private
   • Apps, mobiele technologie, Internet-of-Things, sensoren
   • Personalized medicine

Blok 2

Het hebben van een adequaat overzicht van de beschikbare technologie en de samenhang met andere omgevingsfactoren zijn noodzakelijke kennis en randvoorwaarden om voor de eigen organisatie keuzes te kunnen maken over de inzet van de technologie. In dit blok is het fundament een eHealth organisatie-assesment, een online tool die de eHealth readiness op organisatie en persoonsniveau van de deelnemer in kaart brengt. Hiermee krijgen deelnemers een beter zicht op de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van digitale technologie, en aangrijpingspunten voor een succesvolle implementatie van eHealth die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de eigen organisatie.

De belangrijkste componenten van deze assessment zijn:

   • eHealth relevantie in de organisatie
   • Volwassenheid en integratieniveau ICT-systemen
   • Draagvlak binnen organisatie
   • Kennis van eHealth begrippen
   • Beschikbare financieringsmodellen
   • eHealth competenties van medewerkers
   • Leiderschapsstijl bestuurders
   • Besluitvormingsstructuur en daadkracht
   • Aanknopingspunten eHealth in missie en visie
   • Innovatiekracht en -ervaring
   • Veranderingsvermogen

Blok 3

Op basis van een up-to-date overzicht van de beschikbare technologie, de randvoorwaarden en de eHealth gereedheid van de eigen organisatie levert dit blok inzicht en praktijkervaringen bij de selectie van de meest geschikte digitale toepassingen voor uw organisatie en de implementatie daarvan.

De volgende onderwerpen worden door docenten met een breed inzicht en hands-on ervaring behandeld:

  • Keuzeprocessen bij eHealth
  • Draagvlak en enthousiasmeren organisatie
  • De rol van standaardisatie
  • Publiek/private samenwerking
  • Databeveiliging en privacywetgeving
  • Systematiek van korte ontwikkelcycli met terugkoppeling
  • Rapportage, dashboards, effectmeting en validatie