Dé digital health masterclass voor bestuurders

Februari 2019 start de vierde editie van de masterclass eHealth strategie. Voor meer informatie over het programma, de docenten en het aanmelden, verwijzen wij u graag door naar de website van de Masterclass eHealth Strategie.

schermafbeelding-2016-09-27-om-10-26-29

De gezondheidszorg staat voor grote maatschappelijke opgaven. Kortere opnameduur, langer thuis wonen voor ouderen en meer chronisch zieken zorgen voor een extra toestroom naar de thuiszorg. Nieuwe technieken, andere klantpreferenties en personalisering van de zorg stellen andere eisen aan strategische keuzes, organisatie en infrastructuur van de eerstelijns- en transmurale zorg.

Hoe ontwikkel en schaal ik eHealth op?

Het is hierbij niet de vraag of digitale technologie (eHealth) een bepalende factor in de gezondheidszorg zal worden, maar wanneer. Nieuwe toetreders en startups gebruiken digitale technologie, grootschalige bedrijfsconcepten en veranderende bekostigingsmodellen. Hiermee betreedt men op basis van klantwensen en eisen van zorgconsumenten traditionele zorgmarkten. Daartegenover staan bestaande zorgaanbieders die innovatie lastig vinden en met een aanbodgerichte cultuur en bestaande bekostigingsmodellen kansen laten lopen om eHealth innovatie te omarmen. Doordat men geen ervaring en affiniteit heeft met een gelijkwaardiger positie van zorgconsumenten en het hogere serviceniveau dat grote groepen zorgconsumenten zullen gaan eisen.modelmasterclassII

Technologie in een strategie context

eHealth begint in alle geledingen van de zorg door te dringen. Maar wat zijn de mogelijkheden de komende drie jaar? Welke keuzes maak ik wel en niet? Hoe implementeer ik eHealth in mijn bedrijfsprocessen? Hoe ontwikkel ik en hoe schaal ik eHealth op? Hoe borg ik de eHealth portefeuille in mijn organisatie en governance? Wat is de rol van het bedrijfsleven en kan ik samenwerken om eHealth resultaten te behalen? In de masterclass eHealth strategie krijgt u de bouwstenen voor de eHealth paragraaf in uw strategisch beleidsplan aangereikt. Dit gebeurt door docenten uit de wetenschap, de praktijk en het bedrijfsleven die u inspireren, uitdagen en leren om eHealth te gaan (laten) gebruiken in uw organisatie.

In de verschillende cursusblokken krijgen deelnemers een conceptueel en praktisch kader om binnen hun organisatie op een onderbouwde manier betere keuzes te maken bij de toepassing van eHealth technologie over de volle breedte: van apps voor cliënten tot de ICT-infrastructuur, van zelfmanagement-tools tot eMental-health interventies.

Doelgroep

De masterclass eHealth strategie is voor bestuurders, strategische beleidsmedewerkers of managementteam leden met eHealth- of ICT-portefeuille werkzaam in de eerstelijnszorg, transmurale curatieve- of geestelijke gezondheidszorg. Bij de samenstelling van de groep wordt een brede vertegenwoordiging uit de gezondheidszorg nagestreefd.

Data voorjaar 2019

De masterclass eHealth strategie voorjaar 2019 wordt gehouden op:

  • 7 – 8 februari (blok 1)
  • 14 – 15 maart (blok 2)
  • 11 – 12 april (blok 3)
  • 23 – 24 mei (blok 4)
  • 20 – 21 juni (studiereis)
© SmartHealth 2024, All rights reserved.