De coronavirus uitbraak dwingt de zorgsector om digitale zorg in te zetten, en snel ook. Huisartsenpraktijken en -posten, gezondheidscentra, paramedici, psychologen en ziekenhuizen worstelen met de vraag: hoe kunnen we digitaal contact met patiënten faciliteren? Mogen diensten als Zoom of FaceTime nou wel of niet, en waar moet ik op letten als aanbieder? SmartHealth geeft een overzicht van welke oplossingen er op dit moment beschikbaar zijn en zal dit de komende weken blijven updaten. 

Om te kunnen videobellen zijn er verschillende toepassingen beschikbaar: van apps ontworpen voor consumenten, tot toepassingen specifiek voor de zorg ontwikkeld.

1. Consumenten beeldbel-oplossingen

Opties om te beeldbellen zijn Skype, Facetime en WhatsApp. Het zijn consumentenproducten die we zelf waarschijnlijk wel eens gebruikt hebben. Toepassingen als Skype, Facetime en WhatsApp voldoen niet geheel aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Het is belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s bij gebruik van WhatsApp of FaceTime, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld dat de patiëntgegevens op servers van Facebook kunnen worden opgeslagen

2. Zakelijke beeldbel-oplossingen

Diensten zoals Zoom, WebEx, Skype, Wereby en Google Hangouts zijn specifiek ontwikkeld voor de zakelijke markt. Groot voordeel is dat het vaak mogelijk is zonder installaties aan de slag te gaan. Deze commerciële aanbieders van veilige beeldbel-systemen bieden gratis oplossingen aan, maar veelal zijn dit internationale bedrijven waarbij geen specifieke Nederlandstalige ondersteuning is. De diensten zijn plug and play: er wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van gebruikers, of dat nou artsen of patiënten zijn. Omdat deze applicaties niet specifiek voor de zorg ontwikkeld zijn, is het niet duidelijk in hoeverre ze aan wettelijke eisen van de AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg voldoen.

3. Zorgspecifieke beeldbel-oplossingen

Daarnaast zijn er zorggerichte beeldbeltoepassingen. Sommige daarvan vragen alsnog enige vorm van implementatie of systeembeheer, maar ze zijn ontworpen om aan de wettelijke eisen en normen te voldoen.

Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener? Verschillende bedrijven kondigen aan om hun dienst (voor enkele maanden) gratis beschikbaar te stellen aan (nieuwe) klanten, om zo tegemoet te komen aan grote vraag vanuit de zorgsector en de uitzonderlijke situatie op dit moment.

Om zorgaanbieders te helpen met een keuze, is onder andere gevraagd aan aanbieders:

  • Op welke zorgsector is product/dienst gericht?
  • Voldoet het product/de dienst aan NEN7510 normering?
  • Voldoet het product/de dienst aan ISO-normering?
  • Kan het product/de dienst web-based (dus zonder installatie en via een webbrowser) gebruikt worden?
  • Hoe betalen gebruikers: per aansluiting, per consult, of een vast bedrag?
  • Is het product/de dienst tijdelijk gratis bruikbaar? Zo ja, hoe lang?
  • Bij welke zorginstellingen wordt het product/de dienst gebruikt?
  • Contactgegevens van de leverancier

 

Download het overzicht van beeldbel-oplossingen voor de zorg:

Laatste update: maart 2021

© SmartHealth 2024, All rights reserved.